korte checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Rondom overlijden

 1. Aangifte doen van overlijden voor afgifte akte van overlijden en uittreksel overlijdensregister.
 2. Uitvaart regelen, is er een (wens voor een) familiegraf en zijn er overige wensen (codicil).
 3. Uitkering begrafenisverzekeringen regelen.
 4. Toegang en beveiliging huis regelen.
 5. Verzorging huisdieren regelen en bederfelijke waar opslaan.

(Juridische) afwikkeling nalatenschap

 1. Nagaan of de overledene een testament heeft opgesteld (Centraal Testamentenregister).
 2. inzage testament en informeren erfgenamen over bepalingen.
 3. Regelen bevoegdheid executeur/boedelgevolmachtigde voor afwikkeling nalatenschap.
 4. In beeld brengen gevolgen huwelijkse voorwaarden en verdeling gemeenschap van goederen.
 5. Laten informeren over gevolgen aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping nalatenschap.
 6. Eventueel vervangen sloten en beveiligen woning.
 7. Opslaan inboedel ter voorkoming van diefstal en/of in verband met einde bewoning kamer verpleeghuis.
 8. Aanwijzen boedelnotaris.
 9. Afstemmen werkzaamheden notaris en fiscalist.
 10. Afspreken communicatie afwikkeling nalatenschap.
 11. Bij onterving doornemen gevolgen eventuele aanspraak legitieme portie voor betreffende kinderen.
 12. voogdij minderjarige kinderen regelen.

Administratieve afwikkeling en beheer nalatenschap

 1. Betalen van nota uitvaart en openstaande schulden erflater.
 2. Controleren verzekering huis, inboedel en overige bezittingen.
 3. Informeren instanties over overlijden in verband met postverzending/opzeggen overeenkomsten.
 4. Koninklijke onderscheiding terug sturen.
 5. Wijzigen bankrekeningen en volmachten laten vervallen.
 6. Automatische incasso’s controleren en eventueel wijzigen.
 7. Safeloket openen en inventariseren.
 8. Benoemen nieuwe bestuurder van BV of NV en inschrijven in handelsregister.
 9. Tijdelijke bewoning regelen vooruitlopend op verkoop woning.
 10. Inventariseren nabestaandenuitkering en verzekeringen.

k.      Inventariseren inboedel.

 1. Taxeren inboedel.
 2. In beeld brengen vorderingen/schulden kinderen.
 3. Schenkingen inventariseren.

m.    Opstellen boedelbeschrijving.

 1. Eventueel codicil uitvoeren.
 2. Afgeven gelegateerde goederen.
 3. Rekening houden met eventuele erfbelasting en kosten.
 4. Inventarisatie wensen erfgenamen over verdeling.
 5. Opstellen verdelingsprotocol inboedel en verdeling goederen.
 6. Overschrijven tenaamstelling auto.
 7. Selecteren veilinghuis en afspraken maken met veilinghuis over te veilen goederen.
 8. Selecteren makelaar en afspraken maken voor verkoop woning.

Financiële afwikkeling

a.      Eenmalige uitkering werkgever opvragen.

 1. Controleren opgave partner- en wezenpensioen bij pensioenfonds of verzekeraar.
 2. Inventariseren financiële doelen erfgenamen en afstemmen samenstelling beleggingen.
 3. Uitkering overlijdensrisicoverzekering beoordelen rekening houdend met eventuele verpanding.
 4. Keuzemogelijkheden uitvoering testament in beeld brengen.
 5. Aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting regelen.
 6. Vorderingen op kinderen/derden en schulden aan kinderen/derden afwikkelen.
 7. Beoordelen hoeveel geld er beschikbaar moet komen voor betalen aanslagen belastingen,

         kosten afwikkelen nalatenschap en uitkeren legaten.

 1. Legaten uitkeren, met eventuele aantekening bewind.
 2. Eventueel uitkeren van voorschotten na instemming alle erfgenamen.
 3. Vastleggen verdeling nalatenschap in akte.
 4. Bewind te verkrijgen vermogen vastleggen.Oudere nieuwsberichten

korte checklist voor nabestaanden 27 oktober 2015
verruimde schenkingsvrijstelling 5 oktober 2015
Aansprakelijkheid vennoten in v.o.f. 7 juli 2015
Het (vernieuwde) energielabel 9 december 2014
Periodieke giften 27 oktober 2014