Aansprakelijkheid vennoten in v.o.f.

Aansprakelijkheid vennoten in een vennootschap onder firma

Een veel voorkomende vorm van samenwerking binnen een bedrijf is die als vennoten in een vennootschap onder firma.  Het is mogelijk dat na verloop van tijd een nieuwe vennoot tot deze vennootschap onder firma toetreedt.  

Deze nieuwe vennoot moet op dat moment bedacht zijn op de hieraan verbonden financiële risico’s. Recent is beslist dat de hoofdelijke verbondenheid van de nieuwe vennoot alle schulden betreft die ten tijde van zijn toetreding tot de vennootschap bestaan of nadien ontstaan. Het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten van een firma brengt mee dat de nieuwe vennoot ook voor oude schulden aansprakelijk wordt op het moment van toetreden.

Aan de belangen van diegenen die overweegt toe te treden tot een bestaande vennootschap kan tegemoet wordt gekomen omdat zij inzage kunnen bedingen in de bestaande schuldenpositie van de vennootschap (due diligence onderzoek) en/of garanties kunnen bedingen van de overige vennoten en/of afspraken kunnen maken over de draagplicht inzake bestaande schulden.

Een andere mogelijkheid tot beperking van de aansprakelijkheid voor oude schulden is om de bestaande vennootschap te ontbinden en een nieuwe vennootschap aan te gaan of als vennoot-rechtspersoon toe te treden tot de bestaande vennootschap dan wel de samenwerking in de vorm van een maatschap aan te gaan.

U zult begrijpen dat u zich over dit lastige onderwerp vooraf goed moet laten informeren. Als u dit voornemen heeft moet u zich van goede juridische en financiële bijstand laten voorzien.

Notaris Wim Vonk
Oudere nieuwsberichten

korte checklist voor nabestaanden 27 oktober 2015
verruimde schenkingsvrijstelling 5 oktober 2015
Aansprakelijkheid vennoten in v.o.f. 7 juli 2015
Het (vernieuwde) energielabel 9 december 2014
Periodieke giften 27 oktober 2014